پیاده سازی یک نمونه Vlan در نرم افزار Cisco Pocket Tracer

نوشته شده توسط بهادر اکرمی در 6 دسامبر 2013

پیاده سازی Vlan در نرم افزار Cisco Pocket Tracer

ابتدا لیست Vlan هایی که قرار است داشته باشیم و نوع سوئیچ­ها را تعیین می­کنیم مثلا ICT Vlan، Support Vlan  و غیره

نکته: برای سادگی کار Truble Shooting سعی کنید در صورت امکان نام هر Vlan را برای شماره Vlan قرار دهید مثلا Vlan10  یا Vlan115

در این مثال قصد داریم چهار سوئیچ را در یک شبکه به نحوی بکار ببریم که یکی از آنها سرور و یکی Transparent و سه سوئیچ دیگر کلاینت باشند و در سوئیچ سرور دو VLan 10  و Vlan 20 را داشته باشیم و در سوئیچ Transparent سهVlan  به تام های و Vlan 20، Vlan 30 و و Vlan 40 داشته باشیم و سه سوئیچ کلاینت دیگر از سوئیچ سرور Update بگیرند.

شروع تنظیمات

3

دقت کنید برای نظم بهتر از پورت های ۱۰ و ۱۱ بمنظور ارتباط بین سوئیچ ها استفاده نمایید.

۱-         وارد سوئیچ اول می­شویم و دستورات زیر را برای Config سوئیچ سرور وارد می­کنیم

**************************************    Switch Server   ***********************************

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#hostname cfcl

cfcl(config)#vtp domain cfcl.ir

cfcl(config)#vtp mode server

cfcl(config)#vtp password cfcl112233

cfclt(config)#vlan 10

cfclt(config-vlan)#name vlan10

cfclt(config-vlan)#exit

cfclt(config)#vlan 20

cfclt(config-vlan)# name vlan20

cfclt(config-vlan)#exit

cfcl(config)#int range f0/1-24

cfcl(config-range-if)#sw mode none

cfcl(config-range-if)#exit

cfcl(config)#int range f0/1-2

cfcl(config-range-if)#sw mode acc

cfcl(config-range-if)#Sw port-security mac-address sticky

cfcl(config-range-if)#Sw  access vlan10

cfcl(config-range-if)#exit

cfcl(config)#int range f0/3-4

cfcl(config-range-if)#sw mode acc

cfcl(config-range-if)#Sw  port-security mac-address sticky

cfcl(config-range-if)#Sw  access vlan20

cfcl(config-range-if)#exit

cfcl(config)#int range f0/10-11

cfcl(config-range-if)#Sw port-security mac-address sticky

cfcl(config-range-if)#sw mode trunk

cfcl(config-range-if)#exit

cfcl(config)#exit

cfcl#write

۲-        وارد سوئیچ دوم می­شویم و دستورات زیر را برای Config سوئیچ Transparent وارد می­کنیم

**********************************    Transparent Switch   ***********************************

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#hostname cfclt

cfclt(config)#vtp mode Transparent

cfclt(config)#vtp password cfcl112233

cfclt(config)#vlan 20

cfclt(config-vlan)#name vlan20

cfclt(config-vlan)#exit

cfclt(config)#vlan 30

cfclt(config-vlan)# name vlan30

cfclt(config-vlan)#exit

cfclt(config)#vlan 40

cfclt(config-vlan)# name vlan40

cfclt(config-vlan)#exit

cfclt(config)#int range f0/1-24

cfclt(config-range-if)#sw mode none

cfclt(config-range-if)#exit

cfclt(config)#int range f0/1

cfclt(config-if)#sw mode acc

cfclt(config-if)#Sw port-security mac-address sticky

cfclt(config-if)#Sw  access vlan20

cfclt(config-if)#exit

cfclt(config)#int range f0/2

cfclt(config-if)#sw mode acc

cfclt(config-if)#Sw  port-security mac-address sticky

cfclt(config-if)#Sw  access vlan30

cfclt(config-if)#exit

cfclt(config)#int range f0/3

cfclt(config-if)#sw mode acc

cfclt(config-if)#Sw  port-security mac-address sticky

cfclt(config-if)#Sw  access vlan40

cfclt(config-if)#exit

cfclt(config)#int range f0/10-11

cfclt(config-range-if)#Sw port-security mac-address sticky

cfclt(config-range-if)#sw mode trunk

cfclt(config-range-if)#exit

cfclt(config)#exit

cfclt#write

۳-        بترتیب وارد سوئیچ سوم تا پنجم می­شویم و دستورات زیر را برای Config سوئیچ وارد می­کنیم

**********************************    Clients Switch   ***********************************

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#hostname cfclc

cfclc(config)#vtp mode Client

cfclc(config)#vtp password cfcl112233

cfclt(config)#int range f0/10-11

cfclt(config-range-if)#Sw port-security mac-address sticky

cfclt(config-range-if)#sw mode trunk

cfclt(config-range-if)#exit

cfclt(config)#exit

cfclt#write

دریافت فایل Vlan تهیه شده در نرم افزار Cisco Pocket Tracer

دیدگاه‌تان را ارسال کنید ...

شما باید وارد شوید تا بتوانید دیدگاه‌تان را ارسال کنید.


طراحی قالب توسط: بهادر اکرمی